Lạ

Ô nhiễm bụi than: Tuyết đen xuất hiện tại Siberia

Ô nhiễm bụi than: Tuyết đen xuất hiện tại Siberia

Tuyết gắn liền với màu trắng, đó là hiểu biết phổ biến của tất cả chúng ta. Nhưng nhân loại sẽ phải làm quen với một nhận thức mới, tuyết cũng có cả đen nữa. Đây là hiện tượng ô nhiễm bụi than tồi tệ xảy ra ở vùng Kuzbass thuộc Siberia, nước Nga.