Tin nóng

Nên viết gì trên cát và khắc gì trên đá?

Nên viết gì trên cát và khắc gì trên đá?

Có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi, đi mãi và tới một lúc trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau nên đi về hướng nào để thoát ra.