Chuyện lạ

Nghiện tình dục ở nữ, sự thật hay đồn đại?

Nghiện tình dục ở nữ, sự thật hay đồn đại?

Chứng nghiện tình dục ở giới nữ vẫn chưa được nói đến nhiều. Có người cho rằng, nữ nghiện tình dục là một kiểu mẫu phụ nữ mới của thời đại khi hành vi tình dục chịu nhiều tác động của đời sống xã hội