Làm đẹp

Làm sao để chọn được bảng màu mắt ưng ý?

Làm sao để chọn được bảng màu mắt ưng ý?

Có rất nhiều tiêu chí để chọn màu mắt đẹp, chẳng hạn theo tông da, theo ‘gout’ thẩm mỹ riêng, theo chất liệu màu mắt, hoặc dựa vào tình huống hay nhiệt độ môi trường v.v… Bài viết này chỉ đề xuất dựa trên tiêu chí ‘tình huống’ mà người dùng cá nhân thường