Quốc tế

Vì sao Mỹ không tăng thuế xăng dầu suốt từ năm 1993?

Vì sao Mỹ không tăng thuế xăng dầu suốt từ năm 1993?

Lần cuối cùng Mỹ tăng thuế xăng dầu là khi Bill Clinton vẫn đang là ông chủ của Nhà trắng, năm 1993. Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, mức thuế xăng dầu liên bang vẫn cố định ở mức 18,4 cent trên 1 gallon (khoảng 1.107 VNĐ/lít).

Trung Quốc chống tham nhũng, nhưng quan nào không tham nhũng?!

Trung Quốc chống tham nhũng, nhưng quan nào không tham nhũng?!

Thực trang suy thoái biến chất của quan trường Trung Quốc luôn là một chủ đề nóng của dư luận xã hội. Gần đây có nhà bình luận tổng kết ra ba đặc điểm chính của bộ máy quan lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).