Sức khỏe

Cơ thể sợ nhất năm thứ này vào mùa hè

Cơ thể sợ nhất năm thứ này vào mùa hè

Theo tuần hoàn bốn mùa trong năm, các mùa khác nhau thì cần ưu tiên về dưỡng sinh khác nhau. Vào mùa hè, chăm sóc sức khỏe tập trung vào “dưỡng dương”.

“Thời gian vàng” trong bổ sung nước cho cơ thể

“Thời gian vàng” trong bổ sung nước cho cơ thể

Cấu tạo của cơ thể người có 70% là nước, nước là chất thiết yếu của cơ thể vì tất cả các phản ứng sinh hóa của cơ thể đều cần nước, một khi cơ thể thiếu nước thì sự trao đổi chất sẽ bị chậm lại, không tốt cho sức khỏe.