Tâm sự

Cái giá của sự miễn phí trong kinh doanh

Cái giá của sự miễn phí trong kinh doanh

Khi có 1 món đồ miễn phí, chúng ta thường cảm thấy rất phấn khởi và nghĩ là mình rất “hời”. Nhưng thực tế, cái giá 0 đồng còn là một cái nút nóng, cảm xúc nóng – một nguồn kích thích phi lý trí.