Tâm sự

4 sai lầm lớn nhất của các giám đốc điều hành mới

4 sai lầm lớn nhất của các giám đốc điều hành mới

Một nghiên cứu cho thấy khoảng 50% các giám đốc điều hành mới sẽ rời khỏi tổ chức mà họ mới gia nhập trong vòng 18 tháng làm việc đầu tiên. Dưới đây là 4 trong số những lý do chính giải thích về tình trạng này.