Xã hội

Hơn 28.000 tỷ đồng để bảo vệ, khôi phục rừng Tây Nguyên

Hơn 28.000 tỷ đồng để bảo vệ, khôi phục rừng Tây Nguyên

Ngoài mục tiêu bảo vệ hơn 2,2 triệu ha rừng tự nhiên hiện có, đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, nâng diện tích rừng lên khoảng 2,72 triệu ha, phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học. 

Sẽ tăng phí qua hầm Đèo Cả (Khánh Hòa)

Sẽ tăng phí qua hầm Đèo Cả (Khánh Hòa)

Thời điểm bắt đầu điều chỉnh giá vé từ lúc 0h ngày 1/4/2019. Theo đó, mức phí thấp nhất là 90.000 đồng/lượt và cao nhất là 240.000 đồng/lượt.