Xã hội

Scandal mới: Google cho các nhà phát triển app đọc Gmail người dùng

Scandal mới: Google cho các nhà phát triển app đọc Gmail người dùng

Một năm trước, Google đã nói rằng hãng sẽ dừng việc quét hộp thư của người dùng Gmail để lấy thông tin cá nhân phục vụ quảng cáo. Hãng nói rằng muốn người dùng “có thể tự tin rằng Google sẽ giữ các tiêu chuẩn bảo mật và riêng tư ở mức tối đa.”