Xã hội

Hơn 85% quỹ BHXH cho Chính phủ vay lại

Hơn 85% quỹ BHXH cho Chính phủ vay lại

Theo báo cáo của Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết năm 2018, tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu chính phủ (TPCP) và cho ngân sách nhà nước (NSNN) vay chiếm 85,3% số dư đầu tư. 

Cấm xe máy, Bộ GTVT lên tiếng

Cấm xe máy, Bộ GTVT lên tiếng

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng việc Chính phủ giao Hà Nội và TP.HCM xây dựng đề án hạn chế phương tiện cá nhân là cần thiết.