Xã hội

‘Trạm thu giá’: Bộ GTVT sẽ thay tên phù hợp

‘Trạm thu giá’: Bộ GTVT sẽ thay tên phù hợp

Bộ GTVT sẽ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xem xét, tìm tên gọi trạm BOT sao cho phù hợp với bản chất nguồn thu.