น้องเหมยอิง

Angel น้องเหมยอิง เป็นผู้หญิงตลก (Wiranyupha Akkarachaiyawam). Photo ระพินทร์ ไพรวัลย์