Kim Dung: “Tôi là đứa quyết không chết ở tuổi 25!”

Từ một cái tên mờ nhạt trong lần đầu tham gia Vietnam's Next Top Model, Kim Dung đã khẳng định được mình trong làng mẫu Việt.

Kim Dung: “Tôi là đứa quyết không chết ở tuổi 25!”

Kim Dung: “Tôi là đứa quyết không chết ở tuổi 25!”

Kim Dung: “Tôi là đứa quyết không chết ở tuổi 25!”

Kim Dung: “Tôi là đứa quyết không chết ở tuổi 25!”

Kim Dung: “Tôi là đứa quyết không chết ở tuổi 25!”

Kim Dung: “Tôi là đứa quyết không chết ở tuổi 25!”

Thực hiện: Sơn Nguyễn – Phát Trần

Ảnh: Phong Phanh

Video: Poi – Khoa Trần

Design: Thảo Linh

Location: The Lighthouse Studio (42, Tôn Thất Thuyết, Phường 4, Quận 4, TP. HCM)