8 cách biến tấu để có kiểu tóc đẹp khi không có nhiều thời gian

Tóc đuôi ngựa buộc thấp thắt nơ mang đến vẻ đẹp thanh lịch còn tóc búi cao giúp bạn trông năng động hơn.

8 cách biến tấu để có kiểu tóc đẹp khi không có nhiều thời gian


Kiểu 1: Buộc tóc đuôi ngựa thấp sau đó tẽ đôi phần tóc phía trên nút buộc, cuộn đuôi tóc qua kẽ hở đó.

8 cách biến tấu để có kiểu tóc đẹp khi không có nhiều thời gian

Kiểu 2: Vẫn buộc tóc đuôi ngựa thấp rồi lấy hai lọn tóc ở phía ngoài cùng, buộc thành nơ phía ngoài chun buộc. 

8 cách biến tấu để có kiểu tóc đẹp khi không có nhiều thời gian

Kiểu 3: Chia tóc làm hai phần, buộc thắt nút vào nhau phía sau gáy.

8 cách biến tấu để có kiểu tóc đẹp khi không có nhiều thời gian

Kiểu 4: Lấy 1/3 tóc phía trên đỉnh đầu, tạo búi tóc nhỏ. 

8 cách biến tấu để có kiểu tóc đẹp khi không có nhiều thời gian

Kiểu 5: Búi toàn bộ tóc phía trên đỉnh đầu, kiểu tóc này giúp che giấu mái tóc bết rất hiệu quả.

8 cách biến tấu để có kiểu tóc đẹp khi không có nhiều thời gian

Kiểu 6: Từ kiểu tóc số 5, bạn có thể biến tấu bằng cách chừa ra hai lọn tóc phía dưới cùng của đuôi tóc, thắt thành nơ phía dưới búi tóc.

8 cách biến tấu để có kiểu tóc đẹp khi không có nhiều thời gian

Kiểu 7: Tết tóc từ phía trên đỉnh đầu xuống hết chiều dài tóc rồi giấu phần đuôi tóc vào phía sau gáy.

8 cách biến tấu để có kiểu tóc đẹp khi không có nhiều thời gian

Kiểu 8: Lấy một lọn tóc nhỏ phía trên mai, tết đuôi sam lỏng tay rồi giấu phần đuôi tóc phía trong gáy, bên dưới mái tóc buông xõa.

Theo Ngoisao.net