Chặng đường hơn 10 năm đi hát nhiều bước tiến của Hồ Quang Hiếu

Xuất phát điểm khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, Hồ Quang Hiếu đã đạt được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật.

Chặng đường hơn 10 năm đi hát nhiều bước tiến của Hồ Quang Hiếu

Chặng đường hơn 10 năm đi hát nhiều bước tiến của Hồ Quang Hiếu

Chặng đường hơn 10 năm đi hát nhiều bước tiến của Hồ Quang Hiếu

Chặng đường hơn 10 năm đi hát nhiều bước tiến của Hồ Quang Hiếu

Chặng đường hơn 10 năm đi hát nhiều bước tiến của Hồ Quang Hiếu

Chặng đường hơn 10 năm đi hát nhiều bước tiến của Hồ Quang Hiếu

Chặng đường hơn 10 năm đi hát nhiều bước tiến của Hồ Quang Hiếu

Designer: Thảo Linh

Hana.T/Theo thethaovaxahoi.vn