Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào?

Mới đây nam ca sĩ cũng đã tiết lộ chỉ đi hát bar và phòng trà đã thu được từ 70 đến 100 triệu một lần.

Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào? Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào? Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào? Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào? Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào? Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào? Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào? Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào? Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào? Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào? Ở tuổi 39, Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng đến thế nào?

Designer: Minh Khanh

Đậu.P/Theo Thethaovaxahoi.vn