Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc

Tròn 10 năm kể từ Vietnam Idol, Phương Vy vẫn chọn cuộc sống êm đềm, nhẹ nhàng và nhất quyết nói không với cám dỗ ngoài kia.

Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc

Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc

Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc

Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc

Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc

Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc

Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc

Phương Vy Idol – Thần tượng âm nhạc ‘đủng đỉnh’ nhất Vpop và gia đình trong mơ bên chồng ngoại quốc

Designer: Thảo Linh

H.A/Theo thethaovaxahoi.vn